Holders
/socialtask
Username or address
Coins
Share
Market value
i689i
≈55.41
61.05%
≈50.29K
0xbE4F...Ce88
≈18.90
20.82%
≈17.15K
Bandit7
≈5.26
5.79%
≈4.77K
Sony44
≈1.49
1.64%
≈1.35K
Glenerg
≈1.10
1.21%
≈998.76
Dashko_oz
≈1.00
1.10%
≈907.7
Andryushka
≈1.00
1.10%
≈907.7
Chi_Zar
≈1.00
1.10%
≈907.7
mandarinduck
≈1.00
1.10%
≈907.7
LiMooN4iQ
≈1.00
1.10%
≈907.7
TetyKot
≈1.00
1.10%
≈907.7
Natali25
≈1.00
1.10%
≈907.7
123454
≈0.60
0.66%
≈545.02
Gleb_Minskiy_2021
≈0.51
0.56%
≈462.92
Xpashin
≈0.50
0.55%
≈453.85
About board
Размещение заданий \ Выполнение заданий
908
Coin price