/rightnow
KING_COIN
·
8 days ago
Right now. Tôi đang ăn bánh và uống sữa bữa tối