gaunguyen
923 fame
Hoa hồng xinh
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào nhé
Hoa ly vàng
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào bạn
Mưa rồi
b/typhucrypto 2 years ago
0
Ok rồi
Chào ngày mới
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xin chào
Có bán nhé
b/typhucrypto 2 years ago
0
Ok bạn
Đà nẵng chiều qua
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xin chào
Chào ngày mới
b/typhucrypto 2 years ago
-1
Xin chào
Buổi sáng tốt lành
b/typhucrypto 2 years ago
0
Đẹp quá
Tội nghiệp cái xe
b/typhucrypto 2 years ago
0
Quá tội nghiệp
Trái hay phải
b/typhucrypto 2 years ago
0
Trái nhé
Chào cả nhà
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xin chào
Chào bình minh
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xin chào
Chào nhé
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào em
Tỏa nắng
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xinh quá
Xinh tươi
b/typhucrypto 2 years ago
0
@hung30, Xin chào
Xinh tươi
b/typhucrypto 2 years ago
0
@linhpi, Ok nhé
Xinh tươi
b/typhucrypto 2 years ago
0
@shelll, Xin chào
MAIN giờ chán quá. Không cho khai thác nữa là sao
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xin chào
Ông chú lại xuất hiện rồi chị em ơi
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào bạn
Mình cũng chỉ vào xem đồ cho bạn gái thôi
b/typhucrypto 2 years ago
0
Ok nhé
Gia cát lỗ
b/typhucrypto 2 years ago
0
Lỗ quá
Lùi lại để an toàn
b/typhucrypto 2 years ago
1
ok nhé
Liên hoan hội
b/typhucrypto 2 years ago
1
Hay quá
Ly vàng cắm lọ
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chòa bạn
Hoa nghệ thuật
b/typhucrypto 2 years ago
0
Bạn ơi
Hoa nghệ thuật
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào nhé
Hoa nghệ thuật
b/typhucrypto 2 years ago
0
Ok nhé
Nghệ thuật cắm hoa
b/typhucrypto 2 years ago
1
Ok nhé
Bún đậu mắm tôm
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chòa nhé
Bánh ướt
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào nhé
Bánh cuốn đê
b/typhucrypto 2 years ago
0
Ok nhé
Bánh xíu báo
b/typhucrypto 2 years ago
0
Like nhé
Bún mọc
b/typhucrypto 2 years ago
1
Chào nhé
Con đường đẹp
b/typhucrypto 2 years ago
1
Ok nhé
Hoa đẹp
b/typhucrypto 2 years ago
0
Xin chào
Mùa xuân nhật bản
b/typhucrypto 2 years ago
1
Ok nhé
Chào nhé
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào nhé
Chào ngày mới
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào nhé
Xin chào
b/typhucrypto 2 years ago
0
Chào nhé
Chào ngày mới
b/typhucrypto 2 years ago
0
@ducanh3630, Chào nhé