/mainvn
kingcoins_vn
Buy
≈185.09
In circulation
≈171.29K
Locked
≈244.01 $
Market cap
Hot
New
Top
About board
Đăng bài, tương tác để kiếm thật nhiều main nhé cả nhà. Post and interact to earn a lot of Main coins, all. Group hỗ trợ/Support group : t.me/KingCoins_VN
1 851
Coin price
Board rules
🚫 NỘI QUY BẢNG BOARD RULES 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt/ Tiếng Anh Language: Vietnamese/English 2. Giới hạn bài đăng: 03 bài/ ngày Post limit: 03 posts/ day 3. Điều kiện để đăng bài: Nắm g...
Posting requirements
Board coins: 0.1
Maximum posts per day: 3
Commenting requirements
Board coins: 0.5
Rewards requirements
Board coins: 0.5
July Rewards
1
MeharShahidRaza
1 269
5.6X
2 009
2
Andrewotache50
1 213
5.3X
1 939
3
Matt_Brody
562
4.5X
430
Ranking