/mainvn
kingcoins_vn
Buy
≈172.15
In circulation
≈148.17K
Locked
≈577.95 $
Market cap
Hot
New
Top
About board
Đăng bài, tương tác để kiếm thật nhiều main nhé cả nhà. Post and interact to earn a lot of Main coins, all. Group hỗ trợ/Support group : t.me/KingCoins_VN
1 721
Coin price
Board rules
🚫 NỘI QUY BẢNG BOARD RULES 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt/ Tiếng Anh Language: Vietnamese/English 2. Giới hạn bài đăng: 03 bài/ ngày Post limit: 03 posts/ day 3. Điều kiện để đăng bài: Nắm g...
Posting requirements
Board coins: 0.1
Maximum posts per day: 3
Rewards requirements
Board coins: 0.5
February Rewards
1
King_Of_Crypto
1 394
10.0X
1 947
2
Oppakorea
1 349
9.6X
1 446
3
hungtran
212
6.2X
1 038
Ranking