Buy  /mainvn  coin
Buy board coins with MAIN on the BSC. Buy MAIN
Purchase amount
MAX
You receive (estimated)
0
1
Wallet connection
...
About board
Đăng bài, tương tác để kiếm thật nhiều Main nhé cả nhà. Group hỗ trợ: t.me/KingCoins_VN
1 405
Coin price
Board rules
🚫 NỘI QUY BẢNG BOARD RULES 1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt/ Tiếng Anh Language: Vietnamese/English 2. Giới hạn bài đăng: 03 bài/ ngày Post limit: 03 posts/ day 3. Điều kiện để đăng bài: Nắm g...